Privacy wetgeving

Privacyverklaring Beauty Lounge Amsterdam

U mag verwachten dat Beauty Lounge Amsterdam. zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerd gebruik of misbruik voor toegang(en)/wijzigingen, openbaarmaking en vernietiging. Hierbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich uitermate bewust van onze verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Beauty Lounge Amsterdam naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor het leveren van goede (preventieve)zorg, is het noodzakelijk dat Beauty Lounge Amsterdam hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg en diensten verlenen. Het is uw vrije keuze en u bepaalt zelf of wij deze gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers en mogen gebruiken voor evaluatie van onze diensten en zorgverlening. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens
We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, als het gaat om verzekerde zorg. Maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer. Daarnaast worden foto’s in het medisch dossier opgeslagen van diverse stadia van de behandeling(en).

Delen van persoonsgegevens
Binnen de Beauty Lounge Amsterdam heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit betreft uw behandelaar en andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. De leveranciers van onze softwarepakketten voldoen aantoonbaar ook aan de AVG wetgeving. Omdat zij blijvend moeten voldoen aan de AVG zal Beauty Lounge Amsterdam erop toezien dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen blijven nemen. We voeren regelmatig audits uit op dit proces.

Beauty Lounge Amsterdam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Beauty Lounge Amsterdam onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Auditors IGZ Kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en IGZ, met geheimhoudingsplicht van de auditor
Google Analytics Analyse gebruik en effectiviteit website Klikgedrag, doorlinken. Zgn. pseudo-anonieme gegevens Opvragen van gegevens door DC bij Google Analytics Bewerkingsovereenkomst met Google Analytics

Mogelijk ontvangt Beauty Lounge Amsterdam uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Beauty Lounge Amsterdam afneemt, zullen we altijd de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactgegevens
Beauty Lounge Amsterdam

Van Woustraat 167

1074 AL Amsterdam

Email: info@beautylounge.amsterdam
Telefoonnummer: 020- 675 35 35
Bereikbaar di t/m vrij van 9.30 tot 17.30 uur
KVK-nummer: 60759925

Social media

Toestemming voor mailverkeer (Mailchimp)
Beauty Lounge Amsterdam vraagt u om toestemming voor het gebruik van uw emailadres en apart hiervan kunt u ons laten weten of u een nieuwsbrief of gerichte reclame-uitingen wil ontvangen. U wordt gevraagd om uw keuzes aan ons te bevestigen. De website leidt u automatisch door dit proces. Als u uw keuze later wil wijzigen kan dat te allen tijde. Ook hiervoor kunt u terecht op onze website of telefonisch uw keuze aan Beauty Lounge Amsterdam doorgeven.

Bewaartermijn
Beauty Lounge Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens die geregistreerd worden bij het bezoeken van de website, bewaart Beauty Lounge Amsterdam uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacy rechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een mail sturen naar info@beautylounge.amsterdam. t.a.v. Functionaris Gegevensbeheer. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Beauty Lounge Amsterdam reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Beauty Lounge Amsterdam uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar info@beautylounge.amsterdam t.a.v. Functionaris Gegevensbeheer. Beauty Lounge Amsterdam brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

Autoriteit Gegevensbeheer
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 
Beauty Lounge Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Beauty Lounge Amsterdam.

Adres

Van Woustraat 167,

1074 AL Amsterdam

Telefoon/Email

020-675 35 35

Van di t/m zo van 9.30 tot 17.30 uur. Indien er een behandeling plaats vindt, bellen wij u terug.

Voor korte vragen WhatsApp:

Openingstijden

Di-Vrij: 9.00 – 18.00
Za: 10.00 – 17.00
Zo: 11.00 – 17.00

Wij werken enkel op afspraak!

Adres

Van Woustraat 167,

1074 AL Amsterdam

Telefoon/Email

020-675 35 35

Van di t/m zo van 9.30 tot 17.30 uur. Indien er een behandeling plaats vindt, bellen wij u terug.

Voor korte vragen WhatsApp:

Openingstijden

Di-Vrij: 9.00 – 18.00
Za: 10.00 – 17.00
Zo: 11.00 – 17.00

Wij werken enkel op afspraak!

STAY IN TOUCH

Abonneer je op onze nieuwsbrief. Voor updates over onze behandelingen, nieuwe producten en exclusieve aanbiedingen.

KVK: 60759925 BTW: NL003106253B69 ING BANK: NL44 INGB 0008 4470 55